PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Để thuận tiện và hoàn thành các giao dịch, người dùng cần có tài khoản thanh toán được tạo trên hệ thống VIKKY với 2 hình thức: Tài khoản thẻ ngân hàng hoặc Ví điểm VIKKY.

Người sử dụng có thể lựa chọn việc thanh toán phí bằng:

 • Thẻ ATM nội địa
 • Thẻ tin dụng hoặc ghi nợ VISA / Master / JCB
 • Ví điểm VIKKY (đăng ký tài khoản ví, nạp tiền đổi điểm, tỉ giá 1 điểm = 1.000 VNĐ)

Quy định sử dụng thẻ:

 • Trong trường hợp bạn chọn thanh toán phí bằng Thẻ, bạn cần đăng ký một thẻ hợp lệ theo quy định được thể hiện trên ứng dụng.
 • Trong trường hợp Thẻ của một người khác thì bạn phải cam đoan và bảo đảm rằng bạn đã có sự chấp thuận cần thiết đối với việc sử dụng Thẻ đó để thanh toán phí cho việc sử dụng dịch vụ được cung cấp thông qua ứng dụng.
 • Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể xác minh và chấp nhận thông tin Thẻ của bạn khi bạn đăng ký Thẻ lần đầu với chúng tôi cũng như khi bạn sử dụng dịch vụ.
 • Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thực hiện một lệnh “tạm giữ” hợp lý, đây không phải là một khoản phí bị trừ vào Thẻ của bạn mà chỉ nhằm kiểm chứng phương thức thanh toán Thẻ. Phần “tạm giữ” sẽ hiện trong báo cáo tài khoản của bạn là “chờ xử lý”. Lệnh “tạm giữ” được thực hiện như là một biện pháp phòng chống bất kỳ việc sử dụng trái phép hoặc lừa đảo nào đối với Thẻ của bạn.
 • Trong trường hợp việc thanh toán bằng Thẻ được xử lý ở nước ngoài, bạn sẽ chịu các chi phí phát sinh từ việc thanh toán này.
 • Bạn có trách nhiệm tự giải quyết các tranh chấp với đơn vị phát hành Thẻ của bạn.

Ví điểm VIKKY:

 • Bạn có thể mua hạn mức sử dụng để thanh toán phí thông qua ví điểm VIKKY.
 • Hạn mức tối thiểu của ví điểm VIKKY mà bạn có thể nắm giữ tại mọi thời điểm là 100.000 VNĐ.
 • Bạn có thể mua điểm bằng bất kỳ hình thức nào được hỗ trợ trên ứng dụng tại từng thời điểm. Việc lựa chọn phương thức thanh toán cụ thể khi mua điểm có nghĩa là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng dịch vụ của các đối tác tiến hành việc thanh toán cho VIKKY và tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho bạn. Bạn sẽ chịu tất cả chi phí có thể được áp dụng bởi các đối tác xử lý thanh toán này và/hoặc tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho bạn (nếu có) cho hình thức thanh toán mà bạn đã chọn.
 • VIKKY có toàn quyền từ chối yêu cầu mua điểm của bạn vì bất kỳ lý do nào nếu xét thấy yêu cầu đó không phù hợp với VIKKY.
 • Ví điểm VIKKY sẽ không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và cũng không được hoàn lại. Ví điểm VIKKY cũng sẽ không được mua đi bán lại, trao đổi hoặc chuyển nhượng giữa các tài khoản.
 • Ví điểm VIKKY sẽ không phát sinh bất kỳ các khoản lãi nào trong quá trình bạn sử dụng trên ứng dụng (trừ trường hợp áp dụng các chương trình khuyến mãi cộng điểm).
 • Bạn cần đảm bảo rằng bạn luôn có đủ điểm trong ví VIKKY để thanh toán phí. Trong trường hợp bạn không có đủ điểm để thanh toán phí dịch vụ, bạn có thể mua thêm điểm để có thể hoàn tất việc thanh toán phí dịch vụ cho VIKKY.
 • Bạn có thể kiểm tra hạn mức còn lại của ví điểm trên ứng dụng. Hạn mức còn lại của ví điểm được thể hiện trên ứng dụng sẽ là chứng từ sao kê cuối cùng cho hạn mức còn lại của ví điểm của bạn tại từng thời điểm.
 • VIKKY có quyền thu hồi ví điểm của bạn khi VIKKY có cơ sở hợp lý để tin rằng việc mua điểm là gian dối, không hợp pháp, có liên quan đến pháp luật hoặc khi VIKKY có cơ sở hợp lý để tin rằng bạn đã vi phạm Điều Khoản Sử Dụng.

Cách thức thanh toán tiền:

 • Khi người đăng việc xác nhận công việc được hoàn thì hệ thống sẽ đưa ra 2 sự lựa chọn: Trả tiền mặt hoặc Thanh toán online.
 • Nếu chọn hình thức trả tiền mặt thì hệ thống sẽ tự động đóng lại công việc được đăng trên VIKKY và người đăng việc tự thanh toán trực tiếp tiền mặt cho người nhận việc.
 • Nếu chọn hình thức thanh toán online thì hệ thống sẽ thực hiện trừ điểm trong tài khoản ví điểm của người đăng việc tương ứng với số tiền công cần trả cho người nhận việc. Trường hợp tài khoản ví không đủ điểm thì hệ thống tự động chuyển qua giao diện cổng thanh toán điện tử VTCPay, người đăng việc sẽ thực hiện các bước thanh toán theo hướng dẫn của cổng thanh toán. Tiền của người đăng việc sẽ được hệ thống giữ lại và sẽ chuyển điểm hoặc tiền cho người nhận việc theo yêu cầu.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay mối quan tâm nào liên quan đến Điều khoản sử dụng hoặc các vấn đề phát sinh liên quan đến Điều khoản sử dụng trên ứng dụng, vui lòng liên hệ qua email: support@vikky.com.