PHÍ DỊCH VỤ

Đối với người sử dụng đăng việc

  • Người sử dụng đăng việc trên VIKKY sẽ không phải trả bất kỳ chi phí nào khi đăng việc trong các chuyên mục công việc hiển thị trên VIKKY trừ chuyên mục Việc Online
  • Người sử dụng đăng việc chỉ phải trả tiền công thuê người lao động cho công việc đã đăng
  • Do tính chất công việc được thực hiện online, người đăng việc cần nạp tiền hoặc điểm vào tài khoản để triển khai công việc. Số tiền hoặc điểm này vẫn còn nằm trong tài khoản của người đăng việc cho đến khi chấp nhận và hoàn thành bước thanh toán

Đối với người sử dụng tìm việc:

  • Người sử dụng tìm việc và nhận việc trên VIKKY sẽ phải trả một khoản phí sử dụng dịch vụ cho VIKKY là 15% dựa trên số tiền nhận được từ việc làm. Khoản phí này sẽ được trừ trực tiếp từ tài khoản ví điện tử của người dùng.
  • Nếu chi phí công việc thay đổi theo thỏa thuận giữa người tìm việc và người đăng việc thì khoản phí thay đổi này không ảnh hưởng đến khoản phí mà VIKKY thu của người dung tìm việc.

Phí không liên quan tới các dịch vụ với bên thứ ba. Nếu công việc yêu cầu trả phí cho bên thứ ba nào đó thì VIKKY không chịu trách nhiệm

VIKKY có thể sẽ thay đổi mức phí và điều khoản theo thời gian. Mọi thay đổi liên quan đến phí dịch vụ sẽ có hiệu lực từ ngày VIKKY thông báo cho bạn biết về sự thay đổi này qua thông báo trên ứng dụng hoặc email

VIKKY có thể tạm thời thay đổi chính sách phí (ví dụ các dịp khuyến mãi) và thông báo sẽ được gửi tới tài khoản của bạn.