ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

VIKKY là một ứng dụng việc làm trên điện thoại smartphone cho phép người sử dụng tìm việc kết nối với người sử dụng đăng việc một cách trực tiếp và nhanh nhất.

Vui lòng đọc kỹ những điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật cẩn thận trước khi sử dụng dịch vụ VIKKY.

 1. Điều khoản sử dụng:

Quý khách vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng (“Điều khoản”) trước khi tiến hành sử dụng dịch liên quan tới VIKKY (“Ứng dụng”). Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Điều khoản này khi thực hiện các thao tác trên ứng dụng. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt và sử dụng ứng dụng.

Việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng của bạn đã cấu thành sự chấp nhận và chịu sự ràng buộc của các Điều khoản này. Sự ràng buộc này sẽ thiết lập mối quan hệ hợp đồng giữa bạn và đơn vị quản lý VIKKY (sau đây gọi tắt là VIKKY). Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn sẽ không có quyền truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ. Các Điều khoản này sẽ thay thế cho các thỏa thuận hoặc hợp đồng trước đây của bạn. VIKKY có thể ngay lập tức chấm dứt các Điều khoản này hoặc bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến bạn, ngừng cung cấp hoặc từ chối quyền truy cập đến các dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của dịch vụ, vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.

Các điều khoản bổ sung có thể được áp dụng cho các dịch vụ nhất định và chúng được thêm vào xem như là một phần của các Điều khoản dành cho các mục đích của dịch vụ được áp dụng. Các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng hơn các Điều khoản này trong trường hợp có xung đột liên quan đến các dịch vụ được áp dụng.

VIKKY có thể sửa đổi các Điều khoản liên quan đến các dịch vụ tùy từng thời điểm. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực khi VIKKY công bố các Điều khoản được cập nhật hoặc các chính sách sửa đổi hoặc các điều khoản bổ sung về dịch vụ áp dụng. Nếu bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ sau khi cập nhật, nghĩa là bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều khoản đã được sửa đổi.

Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi được quy định trong Chính sách về Quyền riêng tư của VIKKY. VIKKY có thể cung cấp cho bên thứ ba có thẩm quyền trong trường hợp có tranh chấp hoặc xung đột, yêu cầu bồi thường, các tai nạn có liên quan đến bạn.

 1. Vai trò và trách nhiệm của VIKKY:
 • VIKKY là ứng dụng công nghệ trên smartphone cung cấp dịch vụ kết nối trung gian, không phải là đơn vị cung cấp trực tiếp các công việc được đăng tải trên ứng dụng.
 • VIKKY cung cấp ứng dụng online để người sử dụng có thể đăng việc hoặc tìm việc thông qua ứng dụng.
 • VIKKY chỉ cho phép người trên 18 tuổi sử dụng ứng dụng.
 • VIKKY có thể từ chối không cho đăng ký hoặc tạo tài khoản trên VIKKY hoặc hủy bỏ hay khóa bất kỳ tài khoản có sẵn nào.
 • Đăng ký hay tạo tài khoản trên VIKKY hoàn toàn miễn phí. Người sử dụng sẽ không mất phí khi đăng việc hoặc xem tất cả các nội dung trên ứng dụng bao gồm những công việc đã được đăng.
 • VIKKY không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vần đề nào liên quan tới tương tác của người đăng việc và người nhận việc, bao gồm nhưng không giới hạn trong chất lượng dịch vụ.
 • VIKKY không chịu bất kỳ trách nhiệm cũng như không đảm bảo cho độ tin cậy của thông tin được đăng tải bởi người sử dụng, bao gồm những không giới hạn về khả năng làm việc của người làm hoặc mức độ thật thà hay chính xác của thông tin được cung cấp bởi người đăng việc và người nhận việc.
 • VIKKY không có trách nhiệm với bất kỳ tranh chấp nào giữa những người sử dụng dịch vụ của VIKKY. Tuy nhiên VIKKY sẽ hỗ trợ để các bên giải quyết tranh chấp.
 1. Vai trò và trách nhiệm của người sử dụng:
 • Tuân thủ các điều khoản của VIKKY và các luật lệ quy định được ban hành bởi nhà nước Việt Nam.
 • Chỉ đăng tải thông tin chính xác trên ứng dụng VIKKY.
 • Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các quy định và điều khoản áp dụng cho bạn với tư cách là người đăng việc hay người tìm việc.
 • Bạn không được phép sử dụng bất kỳ nội dung nào trên ứng dụng VIKKY phục vụ cho các mục đích thương mại nếu không có sự đồng ý của VIKKY.
 • Bạn không được sử dụng ứng dụng VIKKY cho bất kỳ mục đích trái với pháp luật.
 • Bạn phải quản lý tài khoản VIKKY cá nhân và không được dùng để trao đổi, buôn bán tài khoản hay thông tin của bạn dưới mọi hình thức.
 • Bạn đồng ý để VIKKY được toàn quyền sử dụng, chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào bạn đăng trên VIKKY cho mục đích quản lý nội dung phù hợp với VIKKY.
 • Các thông tin bạn cung cấp hoặc đăng tải trên VIKKY phải đáp ứng các yêu cầu:
 • Nội dung đăng tải phải chính xác hoặc không gây hiểu nhầm.
 • Không được mạo danh hoặc liên quan tới các dịch vụ, sản phẩm bất hợp pháp
 • Không được vi phạm bất kỳ bản quyền, thương hiệu, bảo mật của bất kỳ bên thứ ba nào
 • Không được chứa bất kỳ mã nguồn độc hoặc virus gây ảnh hưởng đến ứng dụng.
 • VIKKY sẽ cần sử dụng thông tin vị trí của người dùng và thông tin này có thể được xem bởi những người sử dụng khác của VIKKY.
 • Nếu VIKKY quyết định rằng bạn đã vi phạm điều lệ của VIKKY thì VIKKY sẽ có quyền để gỡ bỏ nội dung, công việc liên quan, tạm ngừng hoặc hủy tài khoản của bạn
 1. Phí dịch vụ:
 • Người sử dụng đăng việc trên VIKKY sẽ không phải trả bất kỳ chi phí nào. Chỉ phải trả chi phí thuê người lao động cho công việc đã đăng.
 • Người sử dụng tìm việc và nhận việc trên VIKKY sẽ phải trả một khoản phí sử dụng dịch vụ cho VIKKY. Khoản phí này sẽ được trừ trực tiếp từ tài khoản (ví điện tử) của người dùng.
 • Nếu chi phí công việc thay đổi theo thỏa thuận giữa người tìm việc và người đăng việc thì khoản phí thay đổi này không ảnh hưởng đến khoản phí mà VIKKY thu của người dùng.
 • Phí không liên quan tới các dịch vụ với bên thứ ba. Nếu công việc yêu cầu trả phí cho bên thứ ba nào đó thì VIKKY không chịu trách nhiệm.
 • VIKKY có thể sẽ thay đổi mức phí và điều khoản theo thời gian. Mọi thay đổi liên quan đến phí dịch vụ sẽ có hiệu lực từ ngày VIKKY thông báo cho bạn biết về sự thay đổi này qua thông báo trên ứng dụng hoặc email.
 • VIKKY có thể tạm thời thay đổi chính sách phí (ví dụ các dịp khuyến mãi) và thông báo sẽ được gửi tới tài khoản của bạn.